TÜRKİYEDE ÜRETİLEN EN YÜKSEK GÜÇTE IGBT KONTROLLÜ ERGİTME SİSTEMLERİ 5M TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.

 

5M PMI SERİSİ

2500kW 1x5000KG

IGBT KONTROLLÜ

PİK/ÇELİK

ERGİTME SİSTEMİ BAŞARIYLA DEVEREYE ALINMIŞTIR.

 

HER BİRİSİ 833,33kW

GÜCÜNDE OLAN

3 MODÜLÜN PARALEL ÇALIŞMASI İLE 2500kW GÜCE ULAŞILMIŞTIR

 

 

 

 
 

IGBT Arttırılabilir Modüler Teknoloji - 5000kW

*  Sistem üzerinde hazır olarak sunulan boş modül slotu ile gelecekte ihtiyaç olan güç artırımlarına hazırdır. 

 

* Gerektiğinde farklı elektrik kaynaklarından beslenme kabiliyeti ile aynı anda 2 ergitme potasını birden tam güçte çalıştırarak kapasite artışı veya farklı metaller ile üretim yapabilme esnekliği sağlar.

 

* Ek Modul ilavesi ile Ocaklar arasında güç transferine imkan sağlayarak bir ocakta maksimum ergitme gücüne ulaşılır.

 

* Gerektiğinde güç artırımı sonrasında her iki ocak bağlı bulunduğu modüllerin toplam gücüne göre farklı güçlerde çalışabilir

 

* Güç artırımı ile gücün tamamı tek bir ocakta da toplanabilir.

 

 

 

5M PMI Serisi 2000kW Konvertör Blok Diagramı

 

 

IGBT Kontrollü ve Artırılabilir Güç Modülü

 

 

 

 

 

 

 Özel Ergitme Prosesleri İçin Çift Frekanslı Ergitme Sistemleri 

 

 

 

Bir ergitme ocağı 2 farklı frekansta çalışabildiği gibi 2 veya daha fazla ergitme ocağı tek bir güç konvertöründen enerji sağlayarak  farklı güç ve frekanslarda çalışabilirler. Kullanıcılıların ihtiyacına göre projelendirilerek standart ergitme sistemlerinden ayrı bir sınıfta yer alırlar. Farklı karakteristiklerde ki  alaşımların hazırlanması için 5M ARGE Mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilmiştir. 
 
* Örnek Konfigürasyon 1 : Mevcut 1 adet ergitme ocağında ergitme prosesinin herhangi bir anında operatör sadece birkaç saniye içinde 2 farklı ergitme frekansından birisini ocak içinde ki malzemeye uygulayarak ergitme işlemine devam edebilir. Frekans istendiği durumda tekrar tekrar değiştirilebilir.
 
* Örnek Konfigürasyon 2 :  2 veya 3 potalı bir ergitme sisteminde ki potaların her biri farklı frekanslarda hatta farklı güçlerde çalışacak yapıda projelendirilebilir. Örneğin Pota-1/1000Hz çalışma frekansındayken Pota-2/3000Hz çalışma frekansında ergitme işlemine devam edebilir

 

    HABERLER
    E-KATALOG

 

 

  

  

 

Sosyal sorumlukuk projemiz

 

 5M yarış ekibi  İSOFF Challenge'ın ilk ayak yarışını 3'ncülük ile tamamladı

 

 

Dudullu OSB. DES San.Sit. 102 Söğüt Sk. A-04 Blok No:42

  Y.Dudullu 34776 Umraniye, İstanbul - Türkiye

 
T. + 90 216 527 83 54  
F. 90 216 527 85 24